ادنوس

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

پلاتینیوم آمینو ۲۳۰۰ ماسل تک | Platinum 100% Amino 2300 MuscleTechپروتئین از اسیدهای آمینه تشکیل شده است. پلاتینیوم آمینو ۲۳۰۰ ماسل تک جدید همچنین دارای اسید آمینه آزاد و پپتیدی است که به سرعت در حال تبدیل و جذب به جریان خون به منظور افزایش سطح اسید آمینه های پلاسمی می باشد.پشتیبانی از اندازه، قدرت و بازیابی
اسید آمینه برای تمام سطوح ورزشکاران ضروری است زیرا در بهبود، رشد و رشد بافت ماهیچه انها کمک می کند. بنابراین، با مصرف کافی آمینواسیدها به عنوان بخشی از برنامه آموزشی شما، می توانید بهینه سازی پتانسیل ساخت عضلات خود را برای قدرت و عملکرد بهتر افزایش دهید.

اطلاعات آگهی

×