ادنوس

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

ورق اینکونل 625 و 600 ، نیکل ، مونل 400 ، تیتانیوم گرید 2 و 5 ، اینکولوی 904 و 825 و 800 ، داپلکس و نسوز در سایزهای مختلف

قبول سفارش ساخت و برش در اشکال مختلف

 

ورق اینکونل 625 و 600 ،

نیکل خالص ،

مونل 400 ،

تیتانیوم گرید 2 و 5 ،

اینکولوی 904 و 825 و 800 ،

داپلکس و نسوز در سایزهای مختلف موجود است

قبول سفارش ساخت و برش در اشکال مختلف از آلیاژهای فوق

ضایعات آلیاژهای فوق نیز موجود است

سوپر آلیاژ مرکز

     021-

 

خریدار نیکل خالص شمش ورق ساچمه ضایعات خرید فروش اینکونل مونل هستالوی هستلوی اینکولوی نایمونیک تیتانیوم گرید 5 گرید2 gr2 gr5 617 600 625 718 Titanium داپلکس نسوز سوپر آلیاژ خریدار نیکل خالص شمش ورق ساچمه ضایعات خرید فروش

اطلاعات آگهی