ادنوس

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شبکه پالیس ( دنیای تجهیزات شبکه )

   

شبکه پالیس نماینده رسمی فروش رک های اچ پی آسیا HP Asia با نام تجاری HPA در ایران

   

فروش رک ، فروش رک سرور ، فروش رک ایرانی اچ پی آسیا HP Asia با نام تجاری HPA ، فروش رک دیواری ، فروش رک ایستاده ، فروش متعلقات رک

 

رک های دیواری

-----------------------------------------

رک دیواری 4 یونیت اچ پی آسیا HPA 

WM0445AR رک دیواری 4 یونیت عمق 45 سانتیمتر

 

رک دیواری 6 یونیت اچ پی آسیا HPA 

WM0645AR رک دیواری 6 یونیت عمق 45 سانتیمتر

WM0660AR رک دیواری 6 یونیت عمق 60 سانتیمتر

 

رک دیواری 9 یونیت اچ پی آسیا HPA 

WM0945AR رک دیواری 9 یونیت عمق 45 سانتیمتر

WM0960AR رک دیواری 9 یونیت عمق 60 سانتیمتر

 

رک دیواری 12 یونیت اچ پی آسیا HPA 

WM1260AR رک دیواری 12 یونیت عمق 45 سانتیمتر

 

رک های ایستاده

----------------------------------------

رک ایستاده 12 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS1260AR رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 سانتیمتر

 

رک ایستاده 17 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS1706AR رک ایستاده 17 یونیت عمق 60 سانتیمتر

FS1708AR رک ایستاده 17 یونیت عمق 80 سانتیمتر

FS1710AR رک ایستاده 17 یونیت عمق 100 سانتیمتر

 

رک ایستاده 22 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS2206AR رک ایستاده 22 یونیت عمق 60 سانتیمتر

FS2208AR رک ایستاده 22 یونیت عمق 80 سانتیمتر

FS2210AR رک ایستاده 22 یونیت عمق 100 سانتیمتر

 

رک ایستاده 27 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS2706AR رک ایستاده 27 یونیت عمق 60 سانتیمتر

FS2708AR رک ایستاده 27 یونیت عمق 80 سانتیمتر

FS2710AR رک ایستاده 27 یونیت عمق 100 سانتیمتر

 

رک ایستاده 32 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS3206AR رک ایستاده 32 یونیت عمق 60 سانتیمتر

FS3208AR رک ایستاده 32 یونیت عمق 80 سانتیمتر

FS3210AR رک ایستاده 32 یونیت عمق 100 سانتیمتر

 

رک ایستاده 37 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS3706AR رک ایستاده 37 یونیت عمق 60 سانتیمتر

FS3708AR رک ایستاده 37 یونیت عمق 80 سانتیمتر

FS3710AR رک ایستاده 37 یونیت عمق 100 سانتیمتر

 

رک ایستاده 42 یونیت اچ پی آسیا HPA 

FS4206AR رک ایستاده 42 یونیت عمق 60 سانتیمتر

 

FS4208AR رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 سانتیمتر

 

FS4210AR رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 سانتیمتر

 

 

به همراه متعلقات کامل رک

---------------------------------

 

طبقه ثابت 1 یونیت

طبقه ثابت 2 یونیت

طبقه متحرک

یونیت فن

بلانک پنل

نگهدارنده کابل

پیچ و مهره

لایت پنل

پاور ماژول

داکت پنل

چرخ ساده

فن AC

اطلاعات آگهی