ادنوس

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شبکه پالیس (دنیای تجهیزات شبکه)

 

" شبکه پالیس " فروش ویژه آنتن های وایلینک WiLink

فروش انواع آنتن های وای لینکWi Link

آنتن های وایلینک WiLink

آنتن های وای لینکWiLink

خرید آنتن وای لینک

فروش ویژه دیش های High Performance

فروش ویژه دیش هایUltra High Performance

 

فروش ویژه آنتن های وای لینک  WiLink

 

فروش سری آنتن دیش های سالید پارابولیکStandard Solid Parabolic Dish Antenna   

WiLink      23 dBi solid dish antenna

WiLink      23 dBi dual polarized solid dish antenna

WiLink      25 dBi solid dish antenna

WiLink      25 dBi dual polarized solid dish antenna

WiLink      27 dBi solid dish antenna

WiLink      27 dBi dual polarized solid dish antenna

WiLink      29 dBi solid dish antenna

WiLink      29 dBi dual polarized solid dish antenna

WiLink      31 dBi solid dish antenna

WiLink      31 dBi dual polarized solid dish antenna

WiLink      32 dBi parabolic solid dish antenna

WiLink      32 dBi dual polarized solid dish antenna

WiLink | PM     34 dBi parabolic solid dish antenna| Premium mounting

WiLink | PM     34 dBi dual polarized solid dish antenna| Premium mounting

WiLink      34 dBi polarized solid dish antenna

WiLink      34 dBi dual polarized solid dish antenna

 

***********************************

فروش سری آنتن دیش های ضد نویز سالید پارابولیک   High Performance Solid Parabolic Dish Antenna

 

WiLink      25 dBi high performance antenna
WiLink      25 dBi high performance dual pol. Antenna
WiLink      29 dBi high performance antenna
WiLink      29 dBi high performance dual pol. antenna
WiLink | PM     32 dBi high performance antenna| Premium mounting
WiLink | PM     32 dBi high performance dual pol. Antenna| Premium mounting
WiLink      32 dBi high performance antenna
WiLink      32 dBi high performance dual pol. Antenna
WiLink | PM      34 dBi high performance antenna| Premium mounting
WiLink | PM      34 dBi high performance dual pol. Antenna| Premium mounting
WiLink        34 dBi high performance antenna
WiLink      34 dBi high performance dual pol. Antenna
 

***********************************

فروش سری آنتن دیش های ضد نویز سالید پارابولیک اولترا    Ultra High Performance Solid Parabolic Dish Antenna

 

WiLink      28 dBi ultra high performance antenna
WiLink      28 dBi ultra high performance dual pol. antenna
WiLink | PM     31 dBi ultra high performance antenna| Premium mounting
WiLink | PM     31 dBi ultra high performance dual pol. Antenna| Premium mounting
WiLink      31 dBi ultra high performance antenna
WiLink      31 dBi ultra high performance dual pol. Antenna
WiLink | PM     33 dBi ultra high performance antenna| Premium mounting
WiLink | PM     33 dBi ultra high performance dual pol. Antenna| Premium mounting
WiLink       33 dBi ultra high performance antenna
WiLink      33 dBi ultra high performance dual pol. Antenna

 

کلیه محصولات ارائه شدۀ وایلینکWilink  توسط شبکه پالیس دارای شرایط زیر میباشد:

 

1- گارانتی تعویض یک ساله واقعی

2- مشاوره تخصصی رایگان

3- موجود بودن محصولات در ایران

4- تسهیلات ویژه در پرداخت

    

اطلاعات آگهی